İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

İHALE İLANI

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

            Sultanbeyli İlçesi İBB ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ kantin kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince “ Açık Arttırma - Pazarlık Usulü ” ile ihale edilecektir.

 

1) İDARENİN

a) Adresi                                                 :  Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks No                             :  0216 398 88 01 / 02, Faks: 0216 419 20 07

c) Elektronik posta adresi(varsa)             : www.sultanbeyli 34@meb.gov.tr

 

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                                                 : KANTİN KİRALAMA İŞİ

b) Yapılacağı Yer                                  : Orhangazi Mah. Alparslan Cad. Esra Sk.No:3

                                                                 Sultanbeyli/İstanbul

c) İşin Başlama Tarihi                           : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) İşin Süresi                                          : Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa 5(beş) yıl

e) Aylık Muhammen Bedeli                  : 350,00 TL

f)  Öğrenci Mevcudu                              : 460

g) Adresi                                                 :Orhangazi Mah. Alparslan Cad. Esra Sk.No:3                                                                              Sultanbeyli/İstanbul

 

DEMİRBAŞ BEDELİ                                      : 9.560,00 TL   

 

 

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer              : Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati               : 15.12.2017- Saat 14.30

 

4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde

Uygulanacak kriterler:

 

4-1 İkametgâh senedi. ( 6 aydan eski olmamak.)

4-2 Nüfus cüzdan fotokopisi.

4-3 Sabıka kaydı. ( 6 aydan eski olmamak.)

4-4 İhaleye katılabilmek için kantin işletmeciliği belgesi ( Ustalık Belgesi iş yeri açma belgesi Kalfalık       Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi )

4-5 Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı.( İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

4-6 İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. (Okul müdürlüğünden      

      Alınacaktır.)

4-7 Geçici teminat hesap belgesi

4-8 Şartname alındı hesap belgesi 

4-9.1Geçici teminat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TC Ziraat Bankası Sultanbeyli Şubesi–5017 nolu hesabına, tespit edilen yıllık Muamman bedelinin(Muamman bedel x 9 ay)  % 30 ‘ na tekâmül eden (945,00 TL) bedelin geçici teminat olarak yatırdığına dair hesap belgesi.

4-9.2Kantin İhalesine katılacaklar (varsa) kantin sabit tesis ücretini eski müstecire ödeyeceğine dair taahhütname verecektir.

 

 

 

5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR  :

 

 

5.1 T.C. Vatandaşı olmak

5.2 Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

       (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

5.3 Başka bir kantin işletiyor olmamak (Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

5.4 Gerçek kişi olmak (Vakıf veya Tüzel kişi olmamak)

5.5 Kantin İşletmeciliği Meslek Yeterlilik Belgesi (Kantin işletmeciliği meslek dalı, 3308 sayılı

Kanun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. maddesini 4. fıkrası gereğince katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranır.)

 5.6 İhaleye vekâletle girilemez

 5.7 61 yaşından gün almamış olmak

 

6) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi müstecirler 4.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak 15.12.2017- Saat 14.00’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne (ihale komisyonuna)teslim edeceklerdir

 

İŞ BU İHALE İLANI  

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün http://istanbul.meb.gov.tr adresinde, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü http://sultanbeyli.meb.gv.tr adresinde ve Hükümet Konağı ve ilgili okulun ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

 

 

Not:  Şartname 50.00 TL karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇE İHALE KOMİSYONU

 

 

 

 

 

Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. Karizma Sk. Hükümet Konağı Kat 4 34920 Sultanbeyli İSTANBUL - (0216) 398 88 01 / (0216) 398 88 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.